2020-05-14 08:25Pressmeddelande

Folkteatern Gävleborg och Scen:se släpper två dokumentärfilmer

Foto: Michael Tebinka | Foto: Martin SkoogFoto: Michael Tebinka | Foto: Martin Skoog

Folkteatern Gävleborg i samarbete med projektet Scen:se släpper två dokumentärfilmer om arbetet med att skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer.

I snart tre år har Folkteatern samarbetat med projektet Scen:se för att skapa scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Det resulterade i föreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag. Arbetet har dokumenterats under gång och resulterat i två kortare dokumentärfilmer som nu publiceras.

Bägge föreställningarna har spelats för barn och unga på särskolor i Gävleborg samt nationellt på turné i samarbete med Riksteatern Barn & Unga. Det har åtföljts av ett omfattande pedagogiskt arbete. Projektet börjar nu gå mot sitt slut och erfarenheterna sammanfattas och görs tillgängliga.

Att få skapa och följa det här projektet från start till mål har varit helt fantastiskt! Vi har nått vårt mål med att nå ut med specifikt anpassad konst- och kultur för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Nu återstår arbetet med att se till att dessa barn och unga ses som en naturlig publikgrupp hos regionens och landets kulturaktörer.

/Eva von Hofsten, initiativtagare, projektledare och skådespelare i projektet Scen:se


Två kortare dokumentärfilmer har producerats. De ger en fördjupad inblick i hur processerna har gått till och i de perspektiv som har varit utgångspunkterna i det konstnärliga arbetet med att nå fram till och möta en för oss ny publik.

Film om Stranden (ca. 21 min) ​(länk)
Film om Shakespeares Hjärtslag (ca 24 min) (länk)

Filmerna är gjorda av Michael Tebinka.

En metodhandbok har publicerats där alla erfarenheterna från Scen:se sammanställts. Boken riktar sig till konst- och kulturutövare, konstnärliga institutioner eller fria aktörer, pedagoger på särskolan och andra intresserade. Metodhandboken är sammanställd av Eva von Hofsten

E-boken laddas ner här! (Länk) Den finns även i tryckt version.

Nu i maj skulle både Stranden och Shakespeares Hjärtslag ha spelats på scenkonstfestivalen Bibu, där Scen:se och Folkteatern Gävleborg tillsammans med Bibu skapat ett speciellt tema som särskilt lyfter perspektiv runt scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer, Temaspår FUNKTION. På grund av covid-19 ställdes festivalen in och vi arbetar nu istället med att presentera temaspåret på Scenkonstbiennalen i Västerås i maj 2021.

Projektet Scen:se har gjort starka avtryck hos både publiken, pedagoger på särskolor, föräldranätverk, arrangörer, andra konst- och kulturskapare samt hos oss samarbetspartners som varit inblandade.

För Folkteatern Gävleborgs del har projektet inneburit en svindlande och utmanande resa där vi lärt oss något helt nytt, att med specifika konstnärliga metoder skapa konstupplevelser för barn och unga på särskolorna. Där orden inte är det primära, där gestaltningen lyhört och intimt sker mellan skådespelare och barn nära varandra också via andra sinnen.

Pressbilder Stranden (länk)
Pressbilder Shakespeares Hjärtslag (länk)


Om Folkteatern Gävleborg

Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland och som har sitt säte i Gävle. Folkteatern har genom åren utmärkt sig för sitt specifika tilltal, musikalitet, annorlunda och inspirerande val av spelplatser, för hög konstnärlig nivå, undersökande arbetsprocesser och angelägna teman Folkteatern Gävleborg har en publik som består av hela länets befolkning. Teatern har turnerat ända från starten, med allt från stora föreställningar till mindre berättarföreställningar, men spelar också på den egna scenen som är centralt belägen i Gävle.


Kontaktpersoner

Amanda Torsdotter
Amanda Torsdotter
Kommunikationsstrateg