2024-04-11 06:30Pressmeddelande

Folkteatern Gävleborg välkomnar externa rådgivare för 2024-25

Cecilia Åsberg, Ola Wong, Salad HilowleCecilia Åsberg, Ola Wong, Salad Hilowle

Som en del i den konstnärliga inriktningen för Folkteatern Gävleborg åren 2021-2026 har teatern valt att låta en extern grupp av rådgivare årligen ta plats i organisationen för att bidra med omvärldsanalys och spegling av teaterns verksamhet från deras respektive expertområden. 2024-25 års rådgivare är Salad Hilowle, Ola Wong och Cecilia Åsberg.

De externa rådgivarna möter teatern vid ett antal tillfällen under sittande år. Deras uppdrag är att utmana Folkteatern och tillsammans med alla medarbetare reflektera kring den kommande repertoaren och teaterns riktningar och konstnärliga val.

Folkteaterns rådgivare sitter den här gången under två år och har tillfrågats efter en beredning av teaterns medarbetare.


Salad Hilowle är en konstnär som spårar historiska berättelser, funderar över den afrikanska diasporans inverkan på historian och hur det genomsyras i den samtida kulturen. Hans arbete är forskningsdrivet, initierat av marginaliserade eller bortglömda historier som artikuleras genom en rad olika material och medier, inklusive film, installation, skulptur, fotografi, ljud och perfomance. Synliggörande av svarta subjekt i svensk konst och kulturhistoria är återkommande inslag i Hilowles arbete. Med utgångspunkt i sin egen biografi - uppvuxen i en somali-svensk familj i en liten stad, Gävle, bosatt i Stockholm är han intresserad av en mångfald av perspektiv som är inbyggd av sociala och politiska ögonblick. Med en bakgrund inom film, kultur och media omfamnar Hilowle en subjektiv läsning av arkivet och utforskar idéer om minnen, plats och synlighet. 

Ola Wong är författare, föreläsare och kulturredaktör för nätmagasinet Kvartal. Han har initierat ett flertal kulturdebatter, bland annat museidebatten om politisk styrning av kulturen. Han har tidigare varit utrikeskorrespondent i Kina för Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Ola har skrivit flertalet böcker om Kina, varav den senaste heter Pekingsyndromet – Kina, makten, pengarna (Ordfront förlag, 2014). Ola belönades med Guldspaden 2011 och var sommarvärd i P1 2020.   

Cecilia Åsberg är professor i Genus, natur, kultur vid Linköpings Universitet. Hon bedriver tvärvetenskaplig forskning bortom uppdelningen mellan natur- och kulturvetenskaperna med inriktning på mer-än-mänskliga problem inom humaniora, alltså kritisk posthumaniora för en mer mänsklig värld. 2005 disputerade hon med den första genusvetenskapliga avhandlingen i Sverige. Med sin posthumanistiska tvärvetenskap undersöker Cecilia vad och vem som räknas som nog mänsklig, eller vad och vem som avhumaniseras i en utmanande samtid av snabba miljöförändringar och teknikutvecklingar. 2008 grundade hon The Posthumanities Hub, en internationell forskargrupp för utbyten över gränser. Här möts nyfikenhet, kreativitet, kritik och samverkan för att utverka konsterna att leva bättre tillsammans i en skadad värld.


2022 års rådgivare var: Kristina Ernehed, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Lars Trägårdh och Lars Westin.

2021 års rådgivare var: Nisha Besara, Eva Cooper, Helena Granström, Sverker Sörlin och Erik Westholm. 


Om Folkteatern Gävleborg

Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland och som har sitt säte i Gävle. Folkteatern har genom åren utmärkt sig för sitt specifika tilltal, musikalitet, annorlunda och inspirerande val av spelplatser, för hög konstnärlig nivå, undersökande arbetsprocesser och angelägna teman Folkteatern Gävleborg har en publik som består av hela länets befolkning. Teatern har turnerat ända från starten, med allt från stora föreställningar till mindre berättarföreställningar, men spelar också på den egna scenen som är centralt belägen i Gävle.


Kontaktpersoner

Anna-Karin Berglund
Kommunikatör
Anna-Karin Berglund