2022-04-21 06:00Pressmeddelande

FOLKTEATERNS RÅDGIVARE 2022

Kristina Ernehed, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Lars Trägårdh, Lars Westin.Kristina Ernehed, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Lars Trägårdh, Lars Westin.

Som en del i den konstnärliga inriktningen för Folkteatern Gävleborg åren 2021-2026 har teatern valt att låta en extern grupp av rådgivare årligen ta plats i organisationen för att bidra med omvärldsanalys och spegling av teaterns verksamhet från deras respektive expertområden. 2022 års rådgivare är Kristina Ernehed, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Lars Trägårdh och Lars Westin.

De externa rådgivarna möter teatern vid ett antal tillfällen under sittande år. Deras uppdrag är att utmana Folkteatern och tillsammans med alla medarbetare reflektera kring den kommande repertoaren och teaterns riktningar och konstnärliga val.

Folkteaterns rådgivare sitter ett år i taget och tillfrågas efter en beredning av teaterns medarbetare.


 
Kristina Ernehed arbetar med samhällsutveckling med rurala perspektiv. Hennes fokusområden är kultur, kulturarv, det ideella engagemanget, den offentliga förvaltningen och hur allt hänger ihop. 2013 var hon med och startade upp Jämtlands Kulturkompani vars syfte var att vända avfolkningstrenden och synliggöra kulturens roll för platsers identitet och utveckling. Sedan 2015 jobbar Kristina som utvecklingskoordinator för Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund, samt håller i det nationella föryngringsarbetet för Sveriges Hembygdsförbund. Hon driver också företaget Rural Kompetens. 

Caroline Ringskog Ferrada-Noli är författare, regissör, manusförfattare, producent och poddare. Hon är utbildad TV-producent vid Dramatiska Institutet (numera SKH). Hon debuterade som romanförfattare 2009 med boken Naturen,  2018 utkom hennes andra roman Rich Boy och den 29 juli kommer hennes tredje roman ut på Natur och Kultur. Caroline gör, tillsammans med Liv Strömquist podden En varg söker sin pod. Hon har också skrivit och regisserat serierna Juicebaren och Amningsrummet som sändes på SVT. Caroline är dessutom en återkommande skribent för Aftonbladet Kultur.

Lars Trägårdh är professor i historia och civilsamhälleskunskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är medförfattare till  boken – Är svensken människa? (Norstedts 2006). Lars forskning har rört det svenska samhällskontraktet och den nordiska modellen i ett jämförande perspektiv, nationalismen, folkhemmet och välfärdsstatens historiska rötter, individens ställning och rättigheter samt civilsamhällets roll för välfärd och demokrati. Nu leder han ett större forskningsprojekt som rör den sociala tilliten i Sverige.

Lars Westin, är professor i regionalekonomi vid Cerum (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet). Lars är också ledamot av styrelsen för VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Vetenskapliga rådet vid Myndigheten för Kulturanalys, Kungliga Skytteanska samfundet samt Trafikanalys vetenskapliga råd.

 

2021 års rådgivare: Nisha Besara, Eva Cooper, Helena Granström, Sverker Sörlin och Erik Westholm. 

 


Om Folkteatern Gävleborg

Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland och som har sitt säte i Gävle. Folkteatern har genom åren utmärkt sig för sitt specifika tilltal, musikalitet, annorlunda och inspirerande val av spelplatser, för hög konstnärlig nivå, undersökande arbetsprocesser och angelägna teman Folkteatern Gävleborg har en publik som består av hela länets befolkning. Teatern har turnerat ända från starten, med allt från stora föreställningar till mindre berättarföreställningar, men spelar också på den egna scenen som är centralt belägen i Gävle.


Kontaktpersoner

Amanda Torsdotter
Amanda Torsdotter
Kommunikationsstrateg