2020-07-27 07:01Pressmeddelande

Ny riktning, konstnärlig ledare och utlysning

Folkteatern Gävleborg har under de senaste åren undersökt ett flerdelat konstnärligt ledarskap, för att göra plats för nya konstnärliga riktningar men samtidigt värna om teaterns gemensamma erfarenheter. Vår idé med det arbetssättet var också att undersöka ett fördjupat inflytande för alla teaterns medarbetares i det konstnärliga arbetet. Vid kommande årsskifte avslutas det femåriga förordnandet för vår tredelade konstnärliga ledning, Mattias Brunn, Kajsa Isakson och Erik Uddenberg. För Folkteatern Gävleborg är det nu dags att undersöka nästa steg i detta sätt att driva en konstnärlig teater med regionalt uppdrag.

Vår kommande konstnärliga riktning kommer att ledas av Gro Oskarson Kindstrand, som närmast varit knuten till teatern som dramaturg. Hon tillträder som konstnärlig ledare för de kommande fem åren vid årsskiftet. Folkteaterns alla medarbetare har nu under hennes ledning arbetat fram ett antal teser och konstnärliga spår som ska ligga till grund för vårt arbete de kommande åren. Bland annat kommer vi att skapa än mer utrymme och tid för konstnärlig fortbildning och fördjupning i våra hantverk, och inrätta nya former för hur vi tillsammans tar teaterns konstnärliga beslut såväl i det dagliga arbetet som i det långsiktiga. 

Nu står Folkteatern inför ett nytt kliv och en ny period av konstnärlig inriktning, och jag har sökt samla de erfarenheter vi gjort genom teaterns olika konstnärliga ledningsformer under vår historia. Gro Oskarson Kindstrand kommer att kurera och leda utifrån våra konstnärliga val och driva de konstnärliga samtalen. I dialog med våra kommande gästande konstnärer ska vi ta vår teater mot nya sökanden och utflyktsmål, i nära dialog med vår publik och vårt omgivande samhälle. Något jag med största tilltro och nyfikenhet ser fram emot, säger Marcus Hellsten, teaterchef.

Folkteatern öppnar nu upp för scenkonstnärer som vill arbeta med oss över tid. Vi hoppas att Folkteatern kan bjuda motstånd mot de allt kortare sammanhang och perspektiv som erbjuds scenkonstnärer på landets scener. Vi vill istället bjuda in till flera längre relationer, och föra långsiktiga samtal kring teaterkonsten och dess möjligheter. I dessa möten kommer vi på olika vis att arbeta tillsammans, genom såväl föreställningar som utvecklingsarbeten, oväntade publikmöten och andra arbetsformer. På så vis kommer vår teater att påverka och påverkas.

Läs våra teser, våra konstnärliga spår och hur du söker dig till oss här. (länk) 

Folkteatern Gävleborg är för mig en konstnärlig teater på riktigt. Teatern utgörs av hängivna och erfarna människor med stor konstnärlig kompetens, och den har en skarpögd och bred publik i hela Gästrikland och Hälsingland. Den riktning som Folkteatern nu har formulerat mot ett större gemensamt ansvar för det konstnärliga arbetet är för mig mycket spännande och utmanande. Jag ser verkligen fram emot att vidare utforska hur vi kan driva de konstnärliga frågorna, och hur vi tillsammans med de konstnärer som vi ska arbeta med kan möta vår publik på väntade och oväntade sätt, säger Gro Oskarson Kindstrand

 

Gro Oskarson Kindstrand är uppvuxen i Hälsingland i en teatermiljö, och har arbetat med scenkonst i hela sitt vuxna liv, i en rad olika roller, bland annat som producent, kommunikationsstrateg och dramaturg. Hon har varit knuten till Folkteatern Gävleborg de senaste åren, och innan dess till Orionteatern i Stockholm. Gro har en magisterexamen inom litteraturvetenskap, och hennes arbete präglas av ett stort fokus på de publika perspektiven inom scenkonst.
Om Folkteatern Gävleborg

Folkteatern Gävleborg är en regionteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland och som har sitt säte i Gävle. Folkteatern har genom åren utmärkt sig för sitt specifika tilltal, musikalitet, annorlunda och inspirerande val av spelplatser, för hög konstnärlig nivå, undersökande arbetsprocesser och angelägna teman Folkteatern Gävleborg har en publik som består av hela länets befolkning. Teatern har turnerat ända från starten, med allt från stora föreställningar till mindre berättarföreställningar, men spelar också på den egna scenen som är centralt belägen i Gävle.


Kontaktpersoner

Amanda Torsdotter
Amanda Torsdotter
Kommunikationsstrateg